Naar inhoud

Naar menu

Naar zoekveld

Beschermd wonen/24-uursopvang, aanmelden

Aanmelden voor 24-uursopvang/beschermd wonen doet u zelf of u kunt iemand machtigen.

Wilt u weten welke vormen van begeleiding er zijn in de 24-uursopvang/beschermd wonen? Wilt u weten welke organisaties deze zorg aanbieden?

Wat stuurt u mee?

Eerste keer aanmelden

 • Een machtiging (pdf, 67 kB) ondertekend door de aanvrager en de gemachtigde (als u de aanmelding voor iemand anders doet)

 • Een intakeverslag van de zorgaanbieder die passende begeleiding kan bieden.

 • Een actueel zorgplan/begeleidingsplan (als u al begeleiding ontvangt)

 • Een actueel behandelplan (als er sprake is van behandeling)

 • Diagnostiek (als dit aanwezig is)

Vervolgaanmelding

 • Een machtiging (pdf, 67 kB) ondertekend door de aanvrager en de gemachtigde (als u de aanmelding voor iemand anders doet)

 • Een evaluatie van de doelen waaraan in de afgelopen beschikkingsperiode is gewerkt

 • Een actueel zorgplan/begeleidingsplan

 • Een actueel behandelplan (als er sprake is van behandeling)

Aanmelden

U kunt met en zonder DigiD inloggen en u aanmelden. Het gaat wel sneller als u met DigiD inlogt. De gegevens die de gemeente al heeft zijn dan alvast ingevuld. U kunt uw aanvraag ook zonder DigiD doen.

Is dit uw eerste aanmelding voor 24-uursopvang of beschermd wonen?

Eerste keer aanmelden

Bent u al eerder aangemeld voor 24-uurs opvang en/of beschermd wonen, en wilt u opnieuw aanmelden?

Voor vervolg aanmelden

Hulp nodig bij uw aanmelding?

U kunt hulp krijgen bij het zoeken naar oplossingen voor uw hulpvraag. Of bij uw aanmelding voor 24-uursopvang/beschermd wonen.

 • Woont u in Utrecht? Dan kunt u voor hulp naar het buurtteam in uw buurt.

 • Hebt u naast de inzet vanuit het buurt- of wijkteam behoefte aan informatie en advies rondom zorg en wonen? Dan kunt u klantondersteuning vragen. In gemeente Utrecht kunt u voor klantondersteuning terecht bij de organisatie U-centraal.
  Een klantondersteuner kijkt mee hoe het proces loopt en welke keuzes gemaakt zijn. Ook kan de ondersteuner helpen bij een bezwaar of klachten. Klantondersteuning is onafhankelijk, gratis en goed toegankelijk. Dat is wettelijk verplicht.

 • Woont u in een andere gemeente in de regio? Neem dan contact op met uw gemeente. Of met het sociale wijkteam in uw gemeente.

Na uw aanmelding

Is uw aanmelding compleet? De Regionale Toegang besluit of u in aanmerking komt voor 24-uursopvang. U krijgt hierover binnen 8 weken bericht per post.

Is er nog niet genoeg informatie om een beslissing te nemen? Dan neemt de Regionale Toegang contact met u (of de gemachtigde) op om meer informatie op te vragen.

Gesprek

Soms neemt de Regionale Toegang contact met u (of de gemachtigde) op om een gesprek in te plannen. Dit gesprek is om de aanmelding te beoordelen.
Dit gebeurt als:

 • u aangeeft dat u een gesprek wil

 • de Regionale Toegang meer vragen heeft naar aanleiding van uw aanmelding

Kosten

Eigen bijdrage

Voor beschermd wonen betaalt u een deel zelf: de eigen bijdrage. De hoogte van dit bedrag hangt af van uw situatie. Het centraal administratiekantoor (CAK) bepaalt hoe hoog de eigen bijdrage is.

De rekening krijgt u via het CAK. Sommige aanbieders van Beschermd Wonen sturen zelf de rekening voor de eigen bijdrage.

Meer informatie over de eigen bijdrage.

Persoonsgebonden budget

U kunt ervoor kiezen:

 • of de gemeente hulp voor u regelt

 • of dat u zelf hulp inkoopt met een persoonsgebonden budget (pgb). Een pgb is een geldbedrag waarmee u zelf de zorg koopt die u nodig hebt.

Meer informatie over het persoonsgebonden budget.

Hulp en contact

E-mail: regionaletoegang@utrecht.nl
Telefoon: 030 – 286 35 30
(bereikbaar op maandag tot en met donderdag van 12.30-16.00 uur)
Postadres: postbus 2423, 3500 GK Utrecht
Bezoekadres: Stadsplateau 1, Utrecht