Naar inhoud

Naar menu

Naar zoekveld

Amateurkunsteducatie 2025-2028, subsidie aanvragen

Lesorganisaties op het gebied van muziek, dans, toneel en een andere vormen van amateurkunst kunnen subsidie aanvragen voor activiteiten. Het gaat om activiteiten die vallen in de uitvoeringsperiode van 1 januari 2025 tot en met 31 december 2028.

Deze subsidie kunt u niet meer aanvragen.

Waar is de subsidie voor

U krijgt de subsidie voor activiteiten voor het maken en geven van lessen in de amateurkunst.

 • De niveaus van de lessen zijn voor beginnende tot en met gevorderde deelnemers. Deze “doorlopende leerlijn” is van de organisatie die subsidie aanvraagt en/of een samenwerking met één of meerdere organisaties.

 • Overleg en samenwerking met organisaties die lessen aanbieden binnen het werkveld. Mogelijke samenwerking kan een kring van organisaties zijn en/of een gezamenlijk digitaal platform.

Voorwaarden

 • U bent een stichting of vereniging met volledige rechtsbevoegdheid.

 • U bent gevestigd in de gemeente Utrecht.

 • U staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

 • De activiteiten zijn gericht op inwoners van Utrecht en zijn in de gemeente Utrecht.

 • Professionele docenten geven de lessen in 1 van de soorten kunst. Bijvoorbeeld: dans, muziek, theater of beeldende kunst.

 • De lessen zijn voor kinderen, jongeren en volwassenen.

 • U geeft de lessen tussen 1 januari 2025 en 31 december 2028. De lessen beginnen uiterlijk op 1 januari 2025.

 • U biedt lessen aan in gebouwen die iedereen kan bezoeken.

 • Uw aanvraag voldoet aan de eisen van de 3 culturele codes. Het gaat om:

  • Code Diversiteit & Inclusie

  • Fair Practice Code

  • Code Cultural Governance

Lees alle eisen en voorwaarden in de nadere regel subsidie Amateurkunsteducatie 2025-2028

Wat stuurt u mee?

 • Gegevens en/of documenten die laten zien dat u alleen werkt met professionele docenten. Deze docenten zijn hebben een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag).

 • Een meerjarenplan voor de jaren 2025 tot en met 2028 van maximaal 4.000 woorden. Het is belangrijk dat u uitgaat van de regels die in het Uitvoeringsprogramma cultuurparticipatie 2024-2028 staan. Uit het meerjarenplan moet blijken dat u voldoet aan de eisen van de culturele codes op het gebied van:

  • Governance: u laat zien dat u een onafhankelijk bestuur en/of raad van toezicht hebt of nog aanstelt. Ook laat u zien dat u een overzichtelijke organisatiestructuur hebt, wat de taken en verantwoordelijkheden zijn van bestuur, directie en medewerkers en wat uw beleid is voor een veilige werkomgeving.

  • Diversiteit en Inclusie: beschrijf tenminste 3 realistische doelen voor diversiteit en inclusie voor uw organisatie.

  • Fair Pay: beschrijf het beloningsbeleid per 2025.

 • Een sluitende begroting met toelichting en dekkingsplan voor de periode 2025-2028.

 • Het jaarverslag en de jaarrekening voor het jaar 2022.

Vraagt u voor het eerst subsidie aan? Of zijn uw gegevens veranderd? Voeg dan ook toe:

 • Kopie bankafschrift met IBAN. Wij maken de subsidie over naar dit rekeningnummer.

 • Kopie uittreksel uit het register van de Kamer van Koophandel.

 • Kopie statuten van de organisatie.

Aanvragen

Deze subsidie kunt u niet meer aanvragen.

U kunt de subsidie alleen als organisatie aanvragen. Dat doet u met eHerkenning. Uw eHerkenning moet betrouwbaarheidsniveau 2+ of hoger hebben. Lees meer over e-Herkenning.

Na uw aanvraag

U krijgt ons besluit in de 2e week van juli 2024 na de einddatum van de aanvraagperiode.

We behandelen alleen aanvragen die op tijd en volledig zijn. Na 31 maart 2024 kunt u uw aanvraag niet meer aanpassen of aanvullen.

Volg uw aanvraag

Op zoek naar de status van uw aanvraag? Of bent u benieuwd naar de openstaande acties binnen uw aanvraag?

Bekijk uw aanvraag in het subsidieportaal

Hulp of advies

Neem contact met ons op via subsidie@utrecht.nl of 030 – 286 33 36.

Lees ook…

 • Subsidiehulp voor alle subsidiemogelijkheden van de gemeente Utrecht. Ook vindt u hier de algemene regelgeving over subsidies.