Naar inhoud

Naar menu

Naar zoekveld

Amateurkunsteducatie 2022-2024, subsidie aanvragen

Lesorganisaties op het gebied van muziek, dans, toneel en een andere vormen van amateurkunst kunnen subsidie aanvragen voor activiteiten.

Deze subsidie kunt u niet meer aanvragen.

Wie kan de subsidie aanvragen?

Stichtingen of verenigingen (rechtspersonen) die kennis en ervaring hebben met amateurkunsteducatie in de Utrechtse sector. Dit kunnen ze ook bewijzen. Er zijn bij u meerdere professionele docenten werkzaam op het gebied van amateurkunsteducatie.

Voorwaarden

 • De activiteiten zijn vooral voor inwoners van Utrecht en zijn in de gemeente Utrecht.

 • De activiteiten waarvoor de aanvrager subsidie aanvraagt zijn in de periode 2022–2024.

 • De uitvoering van de activiteiten start uiterlijk 1 januari 2022.

 • De aanvrager kan de behoefte aan subsidiëring en de hoogte van de gevraagde subsidie uitleggen. Daarbij legt de aanvrager uit waarom er een onrendabele top (hogere kosten dan opbrengsten) is. De onrendabele top kan incidenteel (eenmalige opstartkosten/investeringen) en/of structureel zijn.

 • Een aanvraag bestaat uit een sluitende begroting en een compleet activiteitenplan.

De Adviescommissie Amateurkunsteducatie beoordeelt de aanvragen op:

 • kwaliteit

 • betekenis voor de stad

 • cultureel ondernemerschap

Bij de beoordeling van uw subsidieaanvraag kijken wij naar de eisen en criteria in de nadere regel subsidie amateurkunsteducatie 2022-2024.

Wat stuurt u mee?

Stuur de volgende bijlagen mee in het aanvraagformulier:

 • jaarrekening van 2020

 • activiteitenplan (max. 4.000 woorden) met begroting 2022-2024 (3-jarige begroting)

 • een volledig ingevulde begroting 2022-2024. U stuurt dit mee als Excel-bestand. Vraag het format op via amateurkunsteducatie@utrecht.nl.

Vraagt u voor het eerst subsidie aan? Of voert u voor het eerst wijzigingen binnen uw organisatie door? Stuur dan ook de volgende stukken mee:

 • kopie uittreksel uit het verenigingen-, stichtingen- of handelsregister van de Kamer van Koophandel

 • kopie statuten van de organisatie

 • kopie bankafschrift van de organisatie met IBAN. Als u de subsidie krijgt, maken we deze over naar dit rekeningnummer.

Aanvragen

Deze subsidie is niet meer beschikbaar.

Wilt u hulp of advies bij uw aanvraag?

Neem gerust contact op met het subsidiebureau via subsidie@utrecht.nl of 030 – 286 33 36.

Wat gebeurt er na uw aanvraag

U ontvangt uiterlijk 13 weken na de sluitingsdatum een besluit over uw aanvraag.

Waarom deze subsidie

We willen ervoor zorgen dat Utrecht een inclusieve en toegankelijke stad is. Iedereen moet de kans krijgen om zich artistiek te ontwikkelen. Cultuureducatie, amateurkunst(educatie), talentontwikkeling en professionele praktijk past hierbij. Met deze subsidie willen we zorgen dat er een verschillend aanbod van amateurkunsteducatie komt. Dit aanbod is voor inwoners verspreid over de verschillende wijken.

Lees ook...

 • Subsidiehulp voor alle subsidiemogelijkheden van de gemeente Utrecht. Ook vindt u hier de algemene regelgeving over subsidies.

 • In het besluit staat informatie over de financiële verantwoording van de activiteiten. Meer informatie over de financiële verantwoording leest u bij de regels voor subsidies.