Naar inhoud

Naar menu

Naar zoekveld

Amateurkunst, subsidie aanvragen

Amateurkunstverenigingen en stichtingen kunnen subsidie aanvragen.

Deze subsidie kunt u niet meer aanvragen.

Waar is de subsidie voor?

 • Het salaris van de artistieke leiding.

 • De huur van een oefenruimte of andere basisfaciliteiten om amateurkunstbeoefening mogelijk te maken.

Regeling nu duidelijker

 • We hebben de subsidieregeling bijgewerkt, zodat deze duidelijker is over wat er nodig is voor een subsidieaanvraag. Er is 1 wat grotere aanpassing. U hoeft vooraf aan de aanvraag geen toestemming te vragen voor het aanleggen van een bestemmingsreserve.

Voorwaarden

U kunt subsidie aanvragen voor:

 • Maximaal 3 groepen.

 • Elke groep heeft minimaal 10 actieve leden.

 • Meer dan de helft van de leden woont in Utrecht.

Verder:

 • Krijgt u geen andere jaarsubsidie binnen het programma Cultuur van de gemeente.

 • Oefent u op een locatie in Utrecht (als u een fysieke oefenruimte heeft).

 • Is de artistieke leiding gekwalificeerd.

Wat stuurt u mee?

 • balans vorig jaar

 • exploitatiebegroting volgend jaar

Vraagt u voor het eerst subsidie aan of zijn er aanpassingen? Upload dan ook de volgende bijlagen in het aanvraagformulier:

 • kopie uittreksel uit het verenigingen-, stichtingen- of handelsregister van de Kamer van Koophandel

 • kopie van statuten van de organisatie

 • kopie bankafschrift van de organisatie

Aanvragen

Deze subsidie kunt u niet meer aanvragen.

Hoeveel subsidie kunt u krijgen?

U kunt maximaal de volgende subsidiebedragen aanvragen:

 • 50% van de kosten voor de artistieke leiding tot een maximum van € 2.000 per groep.

 • 50% van de kosten voor de huur van een oefenruimte of van andere basisfaciliteiten als alternatief voor een fysieke oefenruimte, zoals online middelen, voor amateurkunstbeoefening tot een maximum van € 1.000 per groep.

 • Is uw eigen vermogen (EV) meer dan 50% van de kosten die uw organisatie maakt? Dan verminderen we het subsidiebedrag met het verschil tussen het eigen vermogen en 50% van de exploitatiekosten.

Wat gebeurt er na uw aanvraag?

Hebt u uw subsidieaanvraag compleet en op tijd ingediend? Uiterlijk 31 december 2023 krijgt u ons besluit.

Wilt u hulp of advies bij uw aanvraag?

Neem gerust contact op met het subsidiebureau via subsidie@utrecht.nl of 030 – 286 33 36.

Lees ook...

Subsidiehulp voor alle subsidiemogelijkheden van de gemeente Utrecht. Ook vindt u hier de algemene regelgeving over subsidies.