Naar inhoud

Naar menu

Naar zoekveld

Adoptie

Adoptie betekent dat 1 of 2 personen een kind aannemen tot hun wettige kind. Is de adoptie afgerond en komt het kind naar Nederland? Dan schrijft u het kind in bij de gemeente. Een Nederlands kind adopteren gaat via de rechtbank.

Adoptie buitenlands kind

Na aankomst in Nederland schrijft u het kind binnen 5 werkdagen in bij de Basisregistratie Personen (BRP). Daarvoor maakt u een afspraak.

Kies bij het maken van een afspraak voor Burgerzaken en het product ‘Verhuizing vanuit het buitenland’.

Maak een afspraak

Wat neemt u mee?

  • geldig identiteitsbewijs van de adoptie-ouders en het kind

  • buitenlandse geboorteakte kind (als dat er is)

  • adoptiebeschikking en andere adoptiedocumenten

En als dat bij uw situatie past:

  • bewijs dat de adoptie volgens het adoptieverdrag is gegaan

  • beginseltoestemming Ministerie van Justitie

In sommige gevallen komt het kind Nederland binnen als vreemdeling en moet u een verblijfsvergunning aanvragen.

Adoptie Nederlands kind

Dit gaat via de Rechtbank. Bekijk de voorwaarden op Rijksoverheid.nl. Voor adoptie door paren, 1 ouder of duomoeders zijn er een aantal aanvullende voorwaarden.

Duomoeders

  • Een duomoeder kan ouder van het kind worden door erkenning of door bij de geboorteaangifte een verklaring van anoniem zaaddonorschap te laten zien. Soms heeft adoptie de voorkeur. Vraag dit eerst na bij ons via telefoonnummer 14 030 of bij uw advocaat. Let op: als u wilt adopteren gebruikt u de verklaring van anoniem zaaddonorschap niet bij de geboorteaangifte. Deze is dan wel nodig bij de adoptieprocedure.

  • 2 Vrouwen die samen een kind krijgen kunnen voor of na de geboorte een verzoek voor adoptie door de duomoeder indienen bij de rechtbank. Hier hebt u een advocaat bij nodig.