Naar inhoud

Naar menu

Naar zoekveld

Activiteiten voor een gelijker Utrecht, subsidie aanvragen

We willen een stad zijn waar iedereen erbij hoort en gelijk behandeld wordt. Het is belangrijk dat inwoners zichzelf kunnen zijn, goed met elkaar kunnen leven en dezelfde kansen krijgen. Hebt u een idee voor een activiteit die meehelpt bij het zorgen voor gelijke behandeling en gelijke kansen? U kunt hier subsidie voor aanvragen.

Digitaal inloopspreekuur

Wilt u meer informatie over deze subsidie of hebt u nog vragen? Meld u dan aan voor het spreekuur via inclusie@utrecht.nl. U ontvangt na aanmelding een link om mee te kunnen doen. Deze link sturen we uiterlijk de dinsdag voor het spreekuur.

 • Wanneer: 7 augustus en 4 september 2024

 • Tijd: 16.00 – 17.00 uur

 • Locatie: digitaal via Microsoft teams

Waar is de subsidie voor?

Met deze subsidie willen we vooral inwoners van Utrecht helpen die het extra nodig hebben, bijvoorbeeld omdat ze gediscrimineerd of uitgesloten worden. De subsidie is aan te vragen door organisaties en inwoners van Utrecht

U krijgt de subsidie voor alle soort activiteiten die meehelpen aan de volgende doelen uit de beleidsnota Inclusie en Diversiteit 2024-2033: een gelijke en toegankelijke stad, een stad waar iedereen erbij hoort en een veilige stad. Bekijk hieronder per doel wat in 2024 en 2025 de belangrijkste punten zijn.

Denk bijvoorbeeld aan de volgende activiteiten:

U mag zelf met nieuwe en creatieve ideeën komen.

Voorwaarden

U kunt subsidie aanvragen als u aan een van deze voorwaarden voldoet:

 • U woont in de gemeente Utrecht, of

 • U hebt een onderneming in de gemeente Utrecht en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, of

 • U vraagt de subsidie aan als organisatie (rechtspersoon met volledige bevoegdheid).

Lees alle eisen en voorwaarden in de Nadere regel subsidie Inclusie en Diversiteit gemeente Utrecht.

Hoeveel subsidie kunt u krijgen?

Organisaties en zzp’ers krijgen maximaal € 75.000 subsidie.

Inwoners krijgen maximaal € 20.000 subsidie.

Wat stuurt u mee?

Stuur deze bijlagen mee:

 • Een activiteitenplan. Bekijk hieronder wat erin moet staan en waar wij op beoordelen:

  • Een beschrijving van de activiteit en de waarde voor de samenleving.

  • Een beschrijving van de doelgroep.

  • Een beschrijving en uitleg van hoe uw activiteit helpt bij de doelen uit de beleidsnota.

  • Een beschrijving en uitleg van welke kennis of ervaring u hebt als het gaat om de inhoud van de activiteit.

  • Een beschrijving van hoeveel kennis en/of ervaring u hebt met het organiseren van vergelijkbare activiteiten. Beschrijf ook op welke manier dit helpt bij het organiseren of uitvoeren van de activiteit.

  • Een beschrijving van de manier waarop de inhoud van de activiteit aansluit bij de situatie in Utrecht. Beschrijf hoeveel kennis u hebt over de doelgroep in Utrecht en hoe u met hen samenwerkt.

  • Een beschrijving van de manier waarop uw activiteit belangrijk is en duurzame verandering brengt voor de doelgroep.

 • Een begroting: Bekijk een voorbeeld van een begroting.

 • Een planning: Een schema waarin staat wat u wanneer gaat doen. 

 • Een beschrijving over hoe u tijdens uw activiteit zorgt voor een veilige werkomgeving waar iedereen erbij hoort.

Lees alle beoordelingscriteria in de Nadere regel subsidie Inclusie en Diversiteit.

Vraagt u voor het eerst subsidie aan? Of zijn uw gegevens veranderd? Voeg dan ook toe:

 • Kopie bankafschrift met IBAN. Wij maken de subsidie over naar dit rekeningnummer.

 • Kopie uittreksel uit het register van de Kamer van Koophandel.

 • Kopie statuten van de organisatie.

Aanvragen

U kunt de subsidie elk jaar aanvragen tot en met 1 oktober.

Als het beschikbare geld daarna nog niet op is, kunt u tussen 1 januari en 1 juli opnieuw subsidie aanvragen.

U vraagt de subsidie aan met DigiD of eHerkenning: 

 • Personen zonder inschrijving bij de Kamer van Koophandel doen hun aanvraag via DigiD. 

 • Organisaties of zzp’ers die bij de Kamer van Koophandel ingeschreven staan, vragen de subsidie aan met eHerkenning. Uw eHerkenning moet betrouwbaarheidsniveau EH2+ of hoger hebben. Lees meer over eHerkenning

Vraag subsidie aan

Na uw aanvraag

Is uw aanvraag compleet en op tijd?

U krijgt ons besluit binnen 13 weken na de einddatum van de aanvraagperiode.

We behandelen alleen aanvragen die op tijd en volledig zijn.

Volg uw aanvraag

Op zoek naar de status van uw aanvraag? Of bent u benieuwd naar de openstaande acties binnen uw aanvraag?

Bekijk uw aanvraag in het subsidieportaal

Aanleveren na uw aanvraag

Binnen 5 maanden na afloop van uw activiteiten, stuurt u deze bewijsstukken naar ons op:

 • een verslag van de activiteiten.

 • een overzicht van alle inkomsten en uitgaven.

Hulp of advies

Neem contact met ons op via subsidie@utrecht.nl of 030 – 286 33 36.

Lees ook...

 • Subsidiehulp voor alle subsidiemogelijkheden van de gemeente Utrecht. Ook vindt u hier de algemene regelgeving over subsidies.