Naar inhoud

Naar menu

Naar zoekveld

Activiteiten erfgoed, subsidie aanvragen

Organiseert u een activiteit die Utrechts erfgoed onder de aandacht brengt bij het publiek? Dan kunt u daar subsidie voor aanvragen.

Waar is de subsidie voor?

U kunt subsidie krijgen voor activiteiten die monumenten, archeologie of historisch landschap onder de aandacht brengen bij het publiek. Activiteiten vallen in categorie 1 of categorie 2.

Voorwaarden

Categorie 1: activiteiten die elk jaar terugkomen

Hierbij gelden de volgende voorwaarden:

 • de activiteit vindt elk jaar plaats

 • u kunt voor maximaal 3 jaar subsidie aanvragen

Categorie 2: activiteiten die 1 keer worden gehouden

Hierbij gelden de volgende voorwaarden:

 • de activiteit is vernieuwend en is een uitbreiding van huidige activiteit(en)

 • de activiteit is nieuw, waarbij de mogelijkheid bestaat dat het een jaarlijks terugkerende activiteit wordt

 • u kunt voor 1 jaar subsidie aanvragen

U kunt de subsidie aanvragen als organisatie (rechtspersoon met volledige rechtsbevoegdheid). Lees alle eisen en voorwaarden in de Nadere regel.

Wat stuurt u mee?

Voeg de volgende bijlagen toe:

 • een activiteitenplan (maximaal 4.000 woorden in pdf) volgens de leidraad activiteitenplan Erfgoed (pdf, 210 kB) met daarin:

  • een omschrijving van de activiteiten

  • de doelen

  • de doelgroep en het aantal deelnemers

  • de samenwerking met partners, bewoners en organisaties

  • een communicatieplan over hoe u de doelgroep gaat bereiken

 • een begroting (kostenoverzicht) met uitleg. Geef het daarbij verschil aan tussen de kosten voor personeel en de kosten voor materiële middelen (zoals gebouwen, materialen).

 • een beschrijving waarin u uitlegt hoe u de kosten van uw plan verwacht te kunnen betalen. In dit plan noemt u alle overige inkomsten. Denk hierbij aan inkomsten uit kaartverkoop, subsidie-, fondsen- en sponsoraanvragen.

Vraagt u voor het eerst subsidie aan? Of zijn uw gegevens veranderd? Voeg dan ook toe:

 • kopie bankafschrift met IBAN. Wij maken de subsidie over naar dit rekeningnummer

 • kopie uittreksel uit het register van de Kamer van Koophandel

 • kopie statuten van de organisatie.

Aanvragen

De eerste indieningstermijn is 15 januari 2024. Aanvragen die uiterlijk 15 januari 2024 zijn ingediend worden tegelijk beoordeeld. U kunt daarna het hele jaar door de subsidie aanvragen. Let op: het beschikbare subsidiegeld kan eerder op zijn.

U kunt de subsidie alleen als organisatie aanvragen. Dat doet u met eHerkenning. Uw eHerkenning moet betrouwbaarheidsniveau 2+ of hoger hebben. Lees meer over eHerkenning.

Hoeveel subsidie kunt u krijgen?

 • Voor activiteiten die elk jaar plaatsvinden krijgt u:

  • maximaal € 5.000 voor activiteiten die minder dan 10.000 aanwezigen trekken

  • maximaal € 30.000 voor activiteiten die minimaal 10.000 aanwezigen trekken

 • Voor activiteiten die 1 keer worden gehouden kunt u maximaal € 5.000 krijgen

Na uw aanvraag

Is uw aanvraag compleet en op tijd? U krijgt ons besluit binnen 13 weken na uw aanvraag. Is uw aanvraag niet compleet of hebben wij meer informatie nodig? Dan kan het besluit wat langer duren. Activiteiten die gericht zijn op kinderen en jongeren tot 25 jaar krijgen voorrang bij de beoordeling van de aanvragen.

Volg uw aanvraag

Op zoek naar de status van uw aanvraag? Of bent u benieuwd naar de openstaande acties binnen uw aanvraag?

Bekijk uw aanvraag in het subsidieportaal

Aanleveren na het einde van uw activiteiten

In het besluit staat informatie over de inhoudelijke en de financiële verantwoording van de activiteiten. Meer informatie over de financiële verantwoording leest u bij de regels voor subsidies.

Hulp of advies

Neem contact met ons op via subsidie@utrecht.nl of 030 – 286 33 36.

Lees ook…

Subsidiehulp voor alle subsidiemogelijkheden van de gemeente Utrecht. Ook vindt u hier de algemene regelgeving over subsidies.