Naar inhoud

Naar menu

Naar zoekveld

Aanvullende vergoeding hoge energiekosten aanvragen

Hebt u hoge energiekosten en kunt u die door een bijzondere situatie niet betalen? Dan kunt u misschien de aanvullende energievergoeding krijgen. Ook als u een student bent. En ook als u geen eigen energiecontract hebt. Dit is een bedrag in de vorm van bijzondere bijstand.

U kunt de gewone energievergoeding niet meer aanvragen. Dit was mogelijk tot en met 31 maart 2024.

Aanvragen kan ook als u zelf geen energiecontract hebt

Hebt u voor 1 april 2024 een aanvraag gedaan? Dan hebt u misschien in het aanvraagformulier gelezen dat u zelf een energiecontract moet hebben. Die informatie klopte niet. Onze excuses hiervoor. Vanaf 1 juli 2023 was het al niet meer nodig dat u een eigen energiecontract hebt. U kon wel doorgaan met de aanvraag. Maar bent u om die reden gestopt met uw aanvraag? Dan kunt u nu een aanvraag doen en de datum invullen vanaf wanneer u de vergoeding wilde krijgen.

Voorwaarden

 • U mag volgens de wet in Nederland wonen en u woont in Utrecht.

 • U bent 21 jaar of ouder.

 • U kunt de energiekosten door een bijzondere situatie niet meer betalen.

 • Een eigen energiecontract is geen voorwaarde, maar u moet wel energiekosten hebben.

 • Hebt u dit jaar hulp gekregen uit het Noodfonds Energie? Dan kunt u geen aanvullende energievergoeding van ons krijgen over de tijd dat het Noodfonds een deel van uw energierekening betaalt.

 • Uw energiekosten per maand zijn hoger dan het bedrag in de tabel hieronder.

Bedrag energiekosten

Gezinssituatie

Energiekosten per maand

Alleenstaande

€ 161

Alleenstaande ouder

€ 276

Stel zonder kinderen

€ 195

Stel met kinderen

€ 319

Alleenstaande met de AOW-leeftijd

€ 173

Stel met beide partners met de AOW-leeftijd

€ 207

 • Uw vermogen is niet meer dan:

  • € 7.575 als u alleenstaand bent

  • € 15.150 als u een alleenstaande ouder bent, gehuwd bent of samenwoont
   Eigen vermogen is bijvoorbeeld geld op betaalrekeningen, spaargeld, cryptogeld, aandelen en obligaties, een auto, caravan, of antiek en sieraden.

 • Uw inkomen is lager dan 200% van de hoogte van de bijstand. In de tabel hieronder ziet u welk bedrag dit in uw situatie is.

Inkomensgrens

 • Kijk in de tabel hieronder wat uw woonsituatie is.

 • In de laatste kolom ziet u welk bedrag voor u geldt.

 • Is uw netto-inkomen per maand lager dan dat bedrag? Dan hebt u misschien recht op de aanvullende energievergoeding. Dit telt mee: netto-inkomen uit loondienst, zelfstandig werk, pensioenen, uitkeringen van het UWV en SVB. Is uw netto-inkomen door loonbeslag lager dan de voor u geldende inkomensgrens? Vermeld dat dan bij uw aanvraag

Woonsituatie en inkomensgrens

Woonsituatie

Bijstand netto

200% van de bijstand netto

Alleenstaande (ouder)

€ 1.283,83

€ 2.567,66

Getrouwd of samenwonend

€ 1.834,04

€ 3.668,08

Alleenstaande (ouder) en u hebt AOW

€ 1.425,76

€ 2.851,52

Getrouwd of samenwonend
en 1 van u of allebei hebben AOW

€ 1.932,32

€ 3.864,64

Bedragen zijn inclusief vakantietoeslag

Bent u student?

Als u student bent dan houden wij rekening met het maximale bedrag van DUO voor het levensonderhoud. Voor mbo-studenten is dat € 865,25, voor hbo- en wo-studenten € 1.053,66. In deze bedragen zit het bedrag van de studiebeurs en het bedrag dat u aanvullend kunt lenen.

Wat stuurt u mee?

De gegevens die wij nodig hebben verschillen per aanvraag. In het aanvraagformulier leest u welke gegevens wij precies nodig hebben.

Dit hebt u in ieder geval nodig:

 • Bewijs van de hogere energiekosten. Bijvoorbeeld uw energierekening. Staat op uw energierekening een adviesbedrag? Dan moet dat duidelijk te zien zijn.

 • Als u geen bijstandsuitkering hebt: gegevens over uw inkomen van de afgelopen 3 maanden, bijvoorbeeld uw loonstroken.

 • Gegevens over uw vermogen, bijvoorbeeld bankafrekeningen van alle rekeningen met daarop het bedrag van de laatste 3 maanden

Stuur alle gegevens mee waar wij om vragen. Dan kunnen wij uw aanvraag sneller behandelen.

Aanvragen

U hebt uw DigiD nodig. Hebt u geen DigiD? Bekijk dan de eenvoudige uitleg over het aanvragen van een DigiD.

Met DigiD

Hulp bij uw aanvraag

De vergoeding online aanvragen is de snelste manier. Veel persoonsgegevens worden al automatisch ingevuld, omdat u uw DigiD gebruikt. Misschien kan iemand u helpen bij uw online aanvraag. Bijvoorbeeld een familielid.

U kunt voor hulp ook terecht bij de Geldzaak in Utrecht. Of bij het buurtteam bij u in de buurt. Lukt dit niet? Bel ons dan op 14 030. Dan kijken wij samen met u wat de beste manier is om u te helpen.

Hoogte vergoeding

Hebt u recht op deze vergoeding? Dan berekenen wij wat u zelf kunt betalen. Wij kijken naar uw inkomen en vermogen (en dat van uw eventuele gezinsleden). U krijgt het maximale bedrag als u een laag inkomen (een inkomen op bijstandsniveau) en een laag vermogen hebt. Hoe hoger uw inkomen en vermogen is, hoe lager het bedrag is dat u krijgt. U krijgt de vergoeding voor 3 maanden. Dat komt omdat de energieprijzen veranderen. Misschien kunt u van energieleverancier veranderen. En zijn uw energiekosten dan lager. Na 3 maanden kunt u weer een aanvraag doen. Wij kijken dan opnieuw of u de vergoeding krijgt. 

Geen gevolgen voor toeslagen

U ontvangt de aanvullende energievergoeding onbelast. Dit betekent dat het geen gevolgen heeft voor uw inkomen waarover u belasting betaalt. Daarom heeft het ook geen gevolgen voor:

 • uw recht op en de hoogte van huurtoeslag, zorgtoeslag, kinderopvangtoeslag en kindgebonden budget

 • de hoogte van de eigen (inkomensafhankelijke) bijdrage in de zorg

 • kwijtschelding van uw gemeentebelasting of belasting voor het waterschap

Hulp bij geldzorgen en schulden

Maakt u zich zorgen over het betalen van de hoge energierekening of andere rekeningen? Of hebt u schulden? Dan kunt u gratis hulp krijgen.

Andere regelingen voor extra geld of hulp leest u op Geld en hulp bij rondkomen.